Věděcká činnost

Hlavní oblastí mé vědecké práce zůstávají hospodářské dějiny, přesněji dějiny hospodářské politiky. Časově  se soustředím na období první poloviny 20. století, tematicky na dějiny českého ekonomického myšlení, fiskální politiku, nacionalismus v podobě národnostně-selektivní hospodářské politiky (nostrifikace, pozemková reforma), na politické stranictví (agrární strana), na altruismus a filantropii (ekonomie altruismu, charita, mecenášství). Těmto tématům odpovídají ukončené i probíhající vědecké projekty – ať už mé vlastní, nebo ty, do nichž jsem byla přizvána jako členka řešitelského týmu.

veda.jpg

  Probíhající projekty

Ukončené projekty

Konference