Konference s aktivní účastí:

 • září 2010: International Conference on Historical Reflections and the Process of reconciliation in East Asia and Europe after WWII. Čínská akademie sociálních věd, Peking, ČLR
 • květen 2010: Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace. Slovácké muzeum , Uherské Hradiště
 • duben 2010: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. FFÚ VŠE, Praha
 • listopad 2009: The Political & Economic History of Central Europe in the 20th Century. Mezinárodní kolokvium. KHD NF VŠE, Praha
 • listopad 2009: Velká deprese a její odraz v ekonomické teorii a praxi. EF VŠB – TU, Ostrava
 • září 2009: Učíme ekonomii 90 let. ČSOB/ NF VŠE, Praha.
 • září 2009: Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
 • srpen 2009: XV.th World Economic History Congress, Utrecht, Nizozemí
 • červen 2009: Postavení hospodářských dějin na vysokách školách. Mezinárodní kolokvium. KHD NF VŠE, Praha
 • duben 2009: Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880 – 1950. Projekt VW-Stiftung Hannover/ Europa-Universität Viadrina Frankfurt nad Odrou, Frankfurt nad Odrou
 • únor 2009: Třetí role vysokých škol. NROS Praha
 • říjen 2008: Muži října. Masarykův ústav a Archiv AV ČR / Ústav českých dějin FF Univerzita Karlova/Historický ústav AV ČR/Vysoká škola CEVRO Institut/ Úřad vlády ČR, Praha. Z konference se připravuje kolektivní monografie, v níž bude zastoupen i můj příspěvek s názvem Příběh úředníka, ve kterém analyzuji podíl úředníků na vzniku republiky a rozbujelý byrokratický aparát v dalších letech její existence.
 • říjen 2008: Vzdělávání manažerů NNO na vysokých školách a třetí role vysokých škol. NROS Praha
 • říjen 2008: Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880 – 1950. Projekt VW-Stiftung Hannover/ Europa-Universität Viadrina Frankfurt nad Odrou, Bratislava
 • září 2008: Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století. Hledání východisek. Historický ústav AV ČR/ Historický ústav SAV, Praha. Z konference se připravuje kolektivní monografie, v níž bude zastoupen i můj příspěvek s názvem Nebylo úniku? Kontinuita a diskontinuita v ekonomickém vývoji Československa ve 30. a 40. letech XX. století.
 • září 2008: Znalosti pro tržní praxi. FF UP Olomouc.
 • květen 2008: Kolektivní a individuální mecenášství a kultura veřejného daru v občanské společnosti. Historický ústav AV ČR/ Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, Praha. Z konference se připravuje kolektivní monografie v anglickém jazyce, v níž bude zastoupen i můj příspěvek s názvem Altruism – natural predisposition, virtue, institution.
 • květen 2008: Agrární strany ve vládních a samosprávných strukturách mezi světovými válkami.Slovácké muzeum v Uherském Hradišti/Historický ústav AV ČR/Ústav českých dějin FF Univerzity Karlovy/Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Čech a Moravy - Asociace samostatných odborů, Uherské Hradiště.
 • únor 2008: 20th Conference 2008: A people that dwells apart? Exploring the boundaries of Jewishness. Australian Centre for Jewish Civilisation, Melbourne
 • leden 2008: Financování vědy a budoucnost českých nadací. Akademie věd ČR/ Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, Praha
 • leden 2008: Spuštění digitální knihovny Bibliotheca economica. Národohospodářská fakulta/CIKS VŠE/ ČSOB, Praha
 • leden 2008: Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880 – 1950. Projekt VW-Stiftung Hannover/ Europa-Universität Viadrina Frankfurt nad Odrou, Budapest
 • září 2007: XIth. Annual Conference European Business History Association, Ženeva
 • červenec 2007: Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880 – 1950. Projekt VW-Stiftung Hannover/ Europa-Universität Viadrina Frankfurt nad Odrou, Frankfurt nad Odrou
 • květen 2007: 19. století v nás. Historický ústav AV /Ústav českých dějin FF UK. Praha
 • duben 2007: 8. Veletrh neziskových organizací. Fórum 2000. Praha
 • srpen 2006: XIVth International Economic History Congress, International Economic History Association, Helsinky
 • květen 2006: Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
 • září 2005: Hospodářský nacionalismus. Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha
 • červenec 2005: Letní universita Liberálního institutu
 • duben 2005: Occupation in Europe: The Impact of National Socialist and Facsist Rule (team The occupied economies). European Science Foundation, Amsterdam
 • září 2004: Occupation in Europe: The Impact of National Socialist and Facsist Rule (team The occupied economies). European Science Foundation, Utrecht
 • květen 2004: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
 • září 2003: Occupation in Europe: The Impact of National Socialist and Facsist Rule (team The occupied economies). European Science Foundation, Varšava
 • září 2003: Wirtschaftsnacionalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Elliten. Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK/ Europa-Universität Viadrina Frankfurt nad Odrou, Praha
 • září 2000: Konference na počest Karla Engliše, SU Ostrava.