Ukončené projekty

Hospodářská politika ve druhé polovině třicátých let: teoretické zdroje, koncepce, nástroje. Interní grantová agentura VŠE (vedoucí řešitelského týmu)

Realizace: 2005-2006

Politické stranictví a ekonomický zájem. Stipendium Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky

Realitace: 2004-2007

Occupation in Europe: The Impact of National Socialist and Facsist Rule. (The occupied economies) European Science Foundation (řešitelka tématu Czech Economic Thought Under Pressure of 2nd World War Reality)

Reliazce: 2003-2005 

České národní elity 1890-1920: Sociální změna a sociální komplementace. GAUK/ Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK (řešitelka tématu Nacionalismus a hospodářská politika)

Realizace: 2003

Konfrontace ekonomické teorie a hospodářské praxe ve fiskální a měnové oblasti, léta 1918-1928. Stipendium Národohospodářského ústavu  Josefa Hlávky

Realizace: 1999-2001

Mýtus a realita hospodářské vyspělosti  Československa mezi světovými válkami. Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK (řešitelka tématu Fiskální politika)

Relaizace: 1998