Knižní publikace (monografie)

 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Prolegomena ke studiu spolkové činnosti zemědělců. Uherské Hradiště 12.05.2010 – 13.05.2010. In: RAŠTICOVÁ, Blanka (ed.). Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2010, s.93-105. ISBN 80-86185-38-9-559.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Altruism – natural predisposition, virtue, institution. In.: HLAVAČKA, Milan, POKORNÁ, Magdaléna, PAVLÍČEK, Tomáš (ed.) Collective and individual mécénat and culture of public donation. Praha: Historický ústav AV 2010, s. 231-246. ISBN 978-80-7286-163-7.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Ekonomie, filantropie, altruismus. Úvod do studia. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2008. 150 s. ISBN 978-80-245-1471-0.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Politické stranictví a ekonomický zájem. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2008. 97 s. Studie 2/2008. ISBN 80-86729-37-0.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Mýtus o národních zájmech. In.: ŘEPA, Milan. Devatenácté století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, s. 201-213. ISBN 978-80-7286-139-2. ISSN 1210-6860.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. O ukradených myšlenkách aneb Ideologie agrarismu vs. ekonomicko-politická realita. Uherské Hradiště 14.05.2008 – 15.05.2008 In.: RAŠTICOVÁ, Blanka. (ed.). Agrární strany ve vládních a samosprávných strukturách mezi světovými válkami. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2008, s. 127-136. ISBN 978-80-86185-72-9.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Česká věda a školství mezi státním a nestátním sektorem, mezi minulostí a budoucností. Praha 21.01.2008. In.: Financování vědy a budoucnost českých nadací. Praha: Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, 2008, s.51-65. ISBN 80-86729-45-1.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Rašín, Engliš a ti druzí. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 422 s. ISBN 978-80-245-1356-0.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. CSR a financování neziskového sektoru. In.: PRSKAVCOVÁ, Martina, MARŠÍOVÁ, K., ŘEHOŘOVÁ, P., ZBRÁNKOVÁ, M., (eds.). Problematika CSR se zaměřením na lidský kapitál, gender studies a enviromentální management. [CD-ROM] Liberec: Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci, 2007, s. 248-257.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Ein Beitrag zur Charakteristik des Wirtschaftsnationalismus in der Wirtschaftspolitik der Ersten Tschechoslowakischen Republik. In. KUBŮ, Eduard, SCHULTZ, Helga (eds). Wirtschaftsnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten. 1. vyd. Praha: Aleš Skřivan –Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2004, s. 17-29. ISBN 80-86493-10-5. ISBN 3-8305-0853-0.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Rašín, Engliš a ti druzí. Konfrontace hospodářské politiky a praxe 1. československé republiky ve fiskální a měnové oblasti. Léta 1918-1928. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002, 40 s. Studie 1/2002.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Fiskální politika. In.: KUBŮ, Eduard, PÁTEK Jaroslav a kol.. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. 1. vyd. Praha: Karolinum 2000, s. 24-45. ISBN 80-7184-716-X