Odborné časopisy

 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Blahobyt, luxus ….a štěstí v  ekonomickém myšlení 2. poloviny 19. století. In.: Hospodářské dějiny, 2010, č. 25/1, s. . ISBN 80-7286-059-3. ISSN 0231-7540.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. An Aniversary of An Institution – A Report on the „Teaching Economics for 90 Years“ Conference. Prague Economic Papers, 2010, vol.19., č. 3, s. 284-288. ISSN 1210-0455.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Zpráva o otevření digitální knihovny Bibliotheca economica. Politická ekonomie, 2009, roč. LVII, č. 3, s.274-276. ISSN 0032-3233.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Národní nebo ekonomický zájem: případ prvorepublikového Československa. Politická ekonomie, 2006, roč. LIV, č. 5, s. 661–678. ISSN 0032-3233.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Agrarismus ve střední a východní Evropě (1890-1950). Acta Oeconomica Pragensia, 2010, roč. 18, č. 4, s.90-96. ISSN 0572-3043
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Co dělat? Místo marxismu-leninismu v hospodářském vývoji komunistického Československa. Acta Oeconomica Pragensia, 2009, roč. 17, č. 4, s.62-83. ISSN 0572-3043
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Nový zdroj informací: Bibliotheca aeconomica. In.: Hospodářské dějiny, 2009, č. 24, s.256-257. ISBN 80-7286-059-3. ISSN 0231-7540.     
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Být mecenášem… FORUM, 2008, roč. 10, č.1, s. 35-36. ISSN 1211-1724. ·        
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Postavení české vědy a školství mezi státním a nestátním sektorem, mezi minulostí a budoucností. FORUM, 2008, roč. 10, č.1, s. 35-36. ISSN 1211-1724.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Ekonomie a právo (či bezpráví): Případ nostrifikace. Acta Oeconomica Pragensia, 2006, roč. 14, č. 2, s. 121–132. ISSN 0572-3043. ·        
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Nostrifikace v prvorepublikovém Československu. Acta Oeconomica Pragensia, 2006, roč. 14, č. 2, s. 163-173. ISSN 0572-3043.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Měnová politika jako výsledek velkých ambicí. In: Hospodářské dějiny, 2004, č. 23, s.157-182. ISBN 80-7286-059-3. ISSN 0231-7540.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Czechoslovak Fiscal Policy From the Formation of the Republic Until 1928. In.: Praque Economic and Social History Papers 2001/2002, č.6, s.169-185. ISBN 80-7308-031-1
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. K počátkům poslanecké práce Karla Engliše. In.:Ekonomická revue, 2001, roč. 4[2001], č. 2, s. 91-95. ISSN 1212-3951.