Recenze a zprávy

 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Utrecht hostil hospodářské historiky (XV.th World Economic History Congress, Utrecht, Nizozemí, 3.-7.8.2009) In.: Hospodářské dějiny, 2010, č. 25/1, s. . ISBN 80-7286-059-3. ISSN 0231-7540.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie.  Banka jako zrcadlo dějin.Recenze knihyHOLEC, Roman, HALLON, Ľudovít, Tatra banka v zrkadle dejín. Bratislava, AEPress, s.r.o. 2007, s.326. ISBN 978-80-88880-77-6. In.: Hospodářské dějiny, 2010, č. 25/1, s. . ISBN 80-7286-059-3. ISSN 0231-7540.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Světový kongres hospodářských historiků po patnácté. Acta Oeconomica Pragensia, 2010, roč. 18, č. 1, s. 93–96. ISSN 0572-3043
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. European Business History Association. 11. výroční konference – Ženeva, 13.-15. září 2007. Acta Oeconomica Pragensia, 2008, roč. 16, č. 1, s. 140-143. ISSN 0572-3043.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. XIV. International Economic History Congress a směřování hospodářských dějin. Acta Oeconomica Pragensia, 2007, roč. 15, č. 1, s. 132-135. ISSN 0572-3043.  

V tisku

 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Učíme ekonomii 90 let. Praha: Wolters Kluwer 2011
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Nebylo úniku? Kontinuita a diskontinuita v ekonomickém vývoji ve 30. a 40. letech XX. století. In.: NĚMEČEK, Jan (ed.) Československo a krize demokracie ve střední Evropě. Praha: Historický ústav AV, 2010. ·        
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Státní podniky v meziválečném Československu. In.: Historický časopis. Bratislava: SAV 2011.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Czech Reconciliation with WWII: Looking for the Enemy. In.: KOORD – Schriftenreihe. Hanns-Seidel Stiftung, Beijing 2011
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie, BAŽANTOVÁ, Ilona. Genossenschatswesen und sein Übergang zum Genossenschaftssozialismus in den Böhmischen Ländern. In.: Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Wie kann man die Kosten für den Sozialstaat bezahlen. In.: STELLNER, František, KOVÁŘ, Martin u. a..  Kapiteln aus der Geschichte des Sozialstaates. München: Verlag Lang 20011.
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Ekonomická tvář nové Evropy. In.: Zrod nové Evropy. Historický ústav AV Praha 2011. ·
 • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Czech Reconciliation with WWII: Looking for the Enemy. In.: Historical Reflections and the Process of reconciliation in East Asia and Europe after WWII. Beijing 2011.