Sborníky

  • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Czech Reconciliation wth WWII: Looking for thr Enemy. Peking 04.09-05.09. 2010. In.:International Conference on Historical Reflections and the Process of reconciliation in East Asia and Europe after WWII. Beijing 2010,s. 41-42. Handbook.
  • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Tak trochu jiný seminář – Sami sobě knihovníkem. Praha 25.05.2010 – 27.05.2010. In: Inforum 2010. [online] Praha : Albertina icome, 2010. 5 s. ISSN 1801-2213. URL: http://www.inforum.cz/pdf/2010/dolezalova-antonie-1.pdf.
  • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Státní rozpočet ve finanční vědě ve 20. a 30. letech 20. století. Praha 16.04.2010 – 17.04.2010. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2010. 11 s. ISBN 978-80-245-1644-8.
  •  DOLEŽALOVÁ, Antonie. Velká hospodářská krize pohledem Obzoru národohospodářského. Ostrava 11.11.2009 – 12.11.2009. In: „VELKÁ DEPRESE” a její odraz v ekonomické teorii a praxi [CD-ROM]. Ostrava : VŠB-TU, 2009. 9 s. ISBN 978-80-248-2150-4.
  • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Státní rozpočet v krizi? Olomouc 09.-10.09.2009. In.: KUBÁTOVÁ, Jaroslava (ed.). Ekonomické znalosti pro tržní praxi. [CD-ROM] Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
  • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Třetí role univerzity: Vzdělávání manažerů neziskových organizací. In.: Třetí role vysokých škol a neziskový sektor. Diskusní dokument pro seminář „Třetí role vysokých škol a občanská společnost“ ve Vile Čerych dne 15. května 2009. Praha: NROS 2009.
  • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Proměna fiskálních paradigmat v době první republiky. Olomouc 11.09.2008. In.: KUBÁTOVÁ, Jaroslava (ed.). Ekonomické znalosti pro tržní praxi. [CD-ROM] Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2008, s. 78-84. ISBN 978-80-87273-00-5.
  • DOLEŽALOVÁ, Antonie. NGO Market: Zkusme pomáhat sobě i druhým.In. 8. Veletrh neziskových organizací. Praha: Fórum 2000, 2007, s. 24
  • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Vše pro stranu? Hospodářský program agrární strany a její parlamentní reprezentace za obvod Uherské Hradiště v letech 1918-1938. Uherské Hradiště 24.05.2006 – 25.05.2006. In: RAŠTICOVÁ, Blanka (ed.). Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2006, s. 41–49. ISBN 80-86185-38-9-559.
  • DOLEŽALOVÁ, Antonie. Místo zemědělského školství ve státních rozpočtech první Československé republiky. Uherské Hradiště 14.05.2004 -15. 05.2004. In: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2004, s. 161-168. ISBN 80-86185-38-9